Архив на категория: Windows

Git: Sample SSH config for multiple repos

Using multiple repos with Git (which relies on OpenSSH) terminal/CLI while keeping security a priority with separate keys requires an initial config. Here is a must-know „trick“ if you need similar setup. You will need to create a file called „config“ (yes, no file extension) in you .ssh/ folder. The sample file below provides more details.

# Alias
Host <host-name>

# Host domain or IP
HostName <host-ip/domain>

# (Optional) Username - when using SSH
User <host-username>

# Path to file identity file (i.e. private key)
IdentityFile <path-to-private-key>

In a scenario where we need access to both Gitlab and Github, an actual example would be:

# Github
Host github.com
HostName github.com
IdentityFile ~/.ssh/github_rsa

# Gitlab
Host gitlab.com
HostName gitlab.com
IdentityFile ~/.ssh/gitlab_rsa

This way when you try to execute a git pull from either GitLab or GitHub you will be using the appropriate key for the corresponding repo.

Cheers!

How to disable or enable Hyper-V on Windows 10 when using Docker and VirtualBox

Docker depends on Microsoft’s Hyper-V virtualization technology in order to run. VirtualBox on the other hand – doesn’t. So here are two ways to accomplish the task of enabling Hyper-V or disabling it.

Note: Either of the approaches requires restart of the machine!

1. Using Windows PowerShell (required elevated privileges)

To enable use:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

and confirm when prompted.

To disable use:

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All

and confirm when prompted.

2. Using the GUI

Find „Turn Windows features on or off“ in the start menu (directly type it in):
Turn Windows feature on or off dialog screenshot
and check/uncheck the „Hyper-V“ boxes depending on whether you want it enabled or disabled.

3. Alter boot configuration data (not tested on Windows 10)

You can read this article by Scott Hanselman targeting windows 8 on an approach if you need to switch you configuration on daily basis.

At the time of this writing
Docker is: v17.03 (community edition)
VirtualBox is: v5.1

Regards,
PS

Да "разчовъркаме" Windows XP! 3/3

Този път ще ви запозная с функции за оптимизация. Ще започнем с Fx (Firefox), с нещо което разбрах наскоро…

По подразбиране (default) браузърите за конфигурирани за dial-up connections (модем). Съвремените доставчици на Интернет предлагат далеч по-добри, сигурни и качествени начини на връзка със световната мрежа :)
Сега, стартирате браузера и в полето за адрес пишете: about:config. Използвайте филтъра отгоре като въведете „network“ и намерете „network.http.pipelining“ и му задайте стойност „true“. А на „network.http.pipelining.maxrequests“ задайте стойност над 5.

Това като вметка:
Смяна на паролата на Windows.

Смяната на паролата никога не е била толкова лесна ;) Просто изпълнете тази команда:
net user <акаунт> <нова парола> :)
барабар с усмивката ;)). „net“ е вълшебна команда и е любима на много хора. Отговарям на всякакви запитвания по тази точка :)

Сега оптимизация…
Бенчмаркинг (Benchmarking)
» Какво е това ?
Това е един вид тестване на вашата компютърна конфигурация, а до колко е добър резултата от теста се установява чрез начислени точки. Точките може да са на базата на изтекло време , сбор от няколко показателя и др. Препоръчително е да направите бенчмарк преди да пробвате с оптимизацията, за да установите постигнати ли са някакви резултати от това, което сте направили.

» Как да направите бенчмарк ?
Ами както, може би, вече сте се досетили, ще ви е необходим специализиран софтуер. Този път ще използваме една програма за почти всички тестове (Sandra Standart), въпреки че може да се намери отделна програма за всеки един компонент от вашата компютърна система.

» Sandra Lite/Standart (на Sisoftware)
По-старичките версии или самата Lite версия на програмата са безплатни (не обърнах особено внимание). Може да си свалите Sandra Lite от Download.Com. За да стартирате бенчмарк, просто изберете устройство от списъка.

» Нека опитаме с процесора (Processor Arithmetic).
Кликнете два пъти върху него и натиснете бутона с двете сини стрелкички (Refresh). Теста отнема около 30-40 секунди, но се прави няколко пъти за да се отчетат възможно най-точни резултати.

BIOS
» Какво е BIOS ?
Basic Input/Output System.

» За какво служи ?
BIOS проверява и „подготвя“ компонентите на компютъра за работа с операционната система (ОС). BIOS-а на всеки персонален компютър се намира в ROM (Read Only Memory) паметта. Както може би сте се досетили на този вид памет не може да се записва информация. Къде тогава се записват настройките, които правите в BIOS ? Не се записват на твърдия диск, вместо това те се записват в така наречената CMOS памет (смос (see-moss)), която се поддържа „жива“ от една малка три-волтова батерийка. При някакъв проблем или при изваждена на батерийката цялата информация във формата на настройки се губи.

» По същество…
Екрана, който виждате, когато компютъра зарежда се нарича POST screen (Power on Self-Test Screen). Щом POST приключи BIOS търси откъде да зареди ОС. Щом намери такъв носител (като вашия твърд диск например), Windows/Linux поемат нещата.

Тъй като поста взе да става много голям (а от там и досаден за четене), ще гледам да спестя излишната информация. Има още нещо… менютата на различните BIOS-и са различни, затова не мога да кажа кое къде се намира. Просто ще ви кажа кое да търсите. Но ако не сте сигурни че сте намерили правилната опция, по-добре не пипайте, а питайте. Ще помагам ако мога.

» Как да влезнете в BIOS менюто ?
Отново е различно за различните производители. По време на POST се оглеждайте – то си пише. Най-често е някое от тези копчета: Delete, F9, Ctrl+Alt+Delete и други…

» По-бърз буут (boot).
1. Изберете първото устройство, което BIOS да търси след POST да е твърдия диск. (First Boot Device да е HDD или Hard Disk.)
2. Разрешете Quick Boot.

» Ускорение през операционната система.
Start -> Run… -> msconfig
Отивате на boot.ini езичето и в полето Timeout сложете стойност от порядъка на 1-2 секунди.

» Други подходи с който да оптимизирате компютъра.
1. От Device Manager спрете устройствата, които не ползвате.
2. Махнете излишните шрифтове. (C:\Windows\Fonts\) Ако не сте добавяли други шрифтове, освен тези от инсталацията на Windows, прескочете тази точка!
3. Спрете неизползваните сървисес от services.msc
4. Дефрагментирайте твърдия диск. (Start -> Programs -> Accessories -> System Tools -> Disk Defragmenter или с някоя друга подобна програма)
5. Махнете ненужните програми от Startup езичето на msconfig. (Също внимавайте кое махате)

End of story…
Ще повторя още веднъж. Ако сте несигурни какво махате, по-добре не пипайте. Пратете ми един e-mail и ще опитам да ви помогна. :)